រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

សាខាគយ និងរដ្ឋករខេត្តបាត់ដំបង

  • Address : ភូមិកំពង់ក្របី សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
    • ០៥៣ ៩៥២ ៣០០

Other Organization