រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

រដ្ឋបាលសង្កាត់ប៉ៃលិន

  • Address : ភូមិប៉ាហ៊ីជើង សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្ដប៉ៃលិន
  • Contact :
    ជា សូវី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក    

Other Organization