រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្មខេត្តបាត់ដំបង

  • Address : ភូមិកំពង់ក្របី សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
    • ០១២ ៨៣៥ ០៦៣

Other Organization