រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទ

  • Address : ភូមិក្បាលព្រលាន សង្កាត់អូរតាវ៉ៅ ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្ដប៉ៃលិន
  • Contact :
    ពេជ្រ សំបូរ ប្រធានមន្ទីរ    

Other Organization