រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តបាត់ដំបង

  • Address : ភូមិដំណាក់ហ្លួង សង្កាត់វត្តគរ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
    • ០១២ ៥៨៤ ១៧៩

Other Organization