រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

  • Address : ភូមិប៉ាហ៊ីត្បូង សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
  • Contact :
    នុត សោភិរក្ស ប្រធានមន្ទីរ    

Other Organization