រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបាត់ដំបង

  • Address : ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ា ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
    • ០៩២ ១៦៦ ៦៩៦
    • ០៩៨ ៤២៨ ៤៨៥

Other Organization