រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

  • Address : ភូមិវត្ដ សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្ដប៉ៃលិន
  • Contact :
    សាយ សុផាត ប្រធានមន្ទីរ    

Other Organization