រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

សេចក្ដីបំភ្លឺព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគម្រោងរៀបខឿន ពង្រីកច្រាំងសមុទ្រនៅតំបន់ឆ្នេរជ្រោយដូង

រដ្ឋបាលខេត្ត សូមធ្វើការបញ្ជាក់ជូនសាធារណជន ជាថ្មីម្ដងទៀតថា ការអនុវត្តគម្រោងរៀបខឿន ពង្រីកច្រាំងសមុទ្រនៅតំបន់ឆ្នេរជ្រោយដូង មិនបានធ្វើការរុះរើសំណង់មិនរៀបរយរបស់អាជីវករ ឬធ្វើការបិទការប្រកបអាជីវកម្ម ប្រចាំថ្ងៃនៅតំបន់នោះឡើយ !

Related Post

Kep Administration