រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីពិនិត្យទីតាំងដីអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ អភិបាលខេត្តកែប បានដឹកនាំក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តកែប ជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីពិភាក្សាលើទីតាំងដីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផលជាក់ស្តែងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិខេត្ត៕

Related Post

Kep Administration