រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION
SEARCH

លោក ងិន ងិនដា អភិបាល​រង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកែប​ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធក្នុងការត្រៀមទទួលប្រតិភូគណកម្មាធិការ សិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្ដឹង អង្កេត និងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា ជាគណកម្មាធិការទី១ នៃរដ្ឋសភា

នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ នេះ​ លោក ងិន ងិនដា អភិបាល​រង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកែប​ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ជាមួយ​ លោក​ នាយក​ នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្ត​ ប្រធាន​មន្ទីរ​អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ​ និងអភិបាល​ក្រុង​ ស្រុក​ ដើម្បីប្រមូលនូវធាតុចូលត្រៀមរាយការណ៍ជូនគណៈប្រតិភូ​គណៈកម្មការ​ទី១​ នៃរដ្ឋសភា​ ដែលចុះមកស្វែងយល់ពីការរីកចម្រើនរបស់ខេត្ត និងយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី​ ក្នុងខេត្តកែប​។

សូមបញ្ជាក់ដែរថា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្តដា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០​ ខាងមុខនេះ ប្រតិភូគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្ដឹង អង្កេត និងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា ជាគណកម្មាធិការទី១ នៃរដ្ឋសភា នឹងអញ្ជើញមកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងខេត្ត លើចំណុចសំខាន់ៗ មួយចំនួនដូចជា សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដែលខេត្ត សម្រេចបានក្នុងអាណត្តិទី៦ កិច្ចការអនុវត្តដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិ និងជីវភាពក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចប្បន្ន ។

លើសពីនេះ រដ្ឋបាលខេត្ត បានត្រៀមបង្ហាញជូនគណកម្មាធិការទី១ នូវយន្តការ និងវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនដែលខេត្តបានអនុវត្ត ដើម្បីដោះស្រាយ សម្របសម្រួល និងរកដំណោះស្រាយ ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីដែលមានទំនាស់ដីធ្លី។ ក្នុងយន្តការទទួល និងដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងនេះ លោកអភិបាលរងខេត្ត បានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីនេះផងដែរ ។

ក្នុងកិច្ចការត្រៀមនេះ លោក ងិន ងិនដា អភិបាលរងខេត្តបានបង្ហាញពីយន្តការត្រៀមមួយចំនួន ដើម្បីស្នើសុំទៅគណៈកម្មាធិការ ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍នៅពេលដែររដ្ឋបាលខេត្តមិនអាចសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបាន ដើម្បីជំរុញឱ្យមានដំណោះស្រាយ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

Related Post

Kep Administration